Frederiksberg Grundejerforening

Generalforsamling

Generalforsamling

D. 18. april kl. 19:30 holder Frederiksberg Grundejerforening generalforsamling på Hotel Josty.
Se invitationen her

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referant
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse af årsregnskab
  5. Fastlæggelse af årskontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
           – Efter tur afgår Katja Paludan og Jørgen Hartmann.
             Bestyrelsen foreslår genvalg
  7. Valg af én suppleant
  8. Valg af revisorer
           – Bestyrelsen foreslår genvalg af Aaen og Co.
  9. Eventuelt

Adresse: Pile Alle 14 A, 2000 Frederiksberg

Årsrapporter

Her kan du finde årsrapporter fra tidligere år

2023

2022