Frederiksberg Grundejerforening

Frederiksberg Grundejerforening

Foreningen er stiftet i 1876 og har siden arbejdet for at fremme grundejernes interesser på Frederiksberg. Foreningen er for professionelle udlejere af lejligheder og ejendomme.

Vi varetager grundejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten, staten og de kommunale myndigheder. Foreningen er især optaget af love, som berører grundejernes interesser og  yder bistand til medlemmerne vedrørende deres  rettigheder såvel retlige som tekniske.

Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.

Bestyrelse

Formand:
Direktør Thomas Bograd
Ejendomsselskabet Østervold A/S

Kasserer:
Partner, direktør og erhvervsmægler Kristian Hartmann
LA COUR & LYKKE

Sekretær:
Advokat Katja Paludan
Husen Advokater

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Direktør Niels Peter Fjeldsøe
Direktør, ingeniør Jørgen Hartmann
Advokat Simone Holmbo

Foreningsrevisor:
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s 

Vedtægter

Foreningens formål er at virke for alt, hvad der kan tjene til fremme af grundejernes tarv, fortrinsvis på Frederiksberg, herunder særligt:

  • at varetage grundejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten, statens organer og de kommunale myndigheder
  • at virke for, at grundejernes berettigede interesser repræsenteres ved besættelse af pladser i nævn, boligretter, kommissioner, udvalg, realkreditinstitutter og andre institutioner, der særligt berører grundejerne
  • at følge administrationen af de love, som berører grundejernes interesser, særligt lejelovgivning, skattelovgivning, bygningslovgivning, miljølovgivning og lignende
    at yde bistand til foreningens medlemmer til varetagelse af deres rettigheder eller andre berettigede interesser, såvel retlige som tekniske
    at afholde medlemsmøder om aktuelle grundejerspørgsmål
  • at påtage sig – med bestyrelsens godkendelse – ejendomsadministration eller anden virksomhed, der har interesse for grundejerne.

Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.