Foreningens formål er at virke for alt, hvad der kan tjene til fremme af grundejernes tarv, fortrinsvis på Frederiksberg, herunder særligt:

  • at varetage grundejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten, statens organer og de kommunale myndigheder
  • at virke for, at grundejernes berettigede interesser repræsenteres ved besættelse af pladser i nævn, boligretter, kommissioner, udvalg, realkreditinstitutter og andre institutioner, der særligt berører grundejerne
  • at følge administrationen af de love, som berører grundejernes interesser, særligt lejelovgivning, skattelovgivning, bygningslovgivning, miljølovgivning og lignende
  • at yde bistand til foreningens medlemmer til varetagelse af deres rettigheder eller andre berettigede interesser, såvel retlige som tekniske
  • at afholde medlemsmøder om aktuelle grundejerspørgsmål
  • at påtage sig – med bestyrelsens godkendelse – ejendomsadministration eller anden virksomhed, der har interesse for grundejerne.

Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.

Download vores vedtægter