Kommende møder i foreningen

2020

Delegeretmøde, torsdag den 26. marts kl. 18.00

Generalforsamling, torsdag den 30. april kl. 19.00