Bestyrelsen

Frederiksberg Grundejerforenings bestyrelse

Formand:
Direktør Thomas Bograd
Ejendomsselskabet Østervold A/S

Kasserer:
Partner , salgs- og udlejningschef Kristian Hartmann
LA COUR & LYKKE

Sekretær: 
Advokat Katja Paludan

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Rådgivende ingeniør Bo Frimodt
Direktør Niels Peter Fjeldsøe
Direktør, ingeniør Jørgen Hartmann

Foreningsrevisor:
Revisor Marianne Starke