Generalforsamling 2021 afholdes den 19. august 2021
Indkaldelse og bilag fremsendes i juni 2021

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  1. Valg af referent
  1. Formandens beretning om foreningens virksomhed
  1. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Frederiksberg
  1. Fastsættelse af årskontingent, jf. § 6
  1. Behandling af indkomne forslag.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 15
  1. Valg af én suppleant til bestyrelsen
  1. Valg af revisor
  1. Eventuelt