Generalforsamling 2020

Blev afholdt den 18. juni 2020

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed

4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Frederiksberg Grundejerforening Årsregnskab 2019

5. Fastsættelse af årskontingent, jf. § 6

6. Behandling af indkomne forslag.  Forslag til GF 2020 Frederiksberg Grundejerforening

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 15

8. Valg af én suppleant til bestyrelsen

9. Valg af revisor

10. Eventuelt