Frederiksberg Grundejerforenings bestyrelse

Formand:
Direktør Thomas Bograd
Ejendomsselskabet Østervold A/S

Kasserer:
Partner , salgs- og udlejningschef Kristian Hartmann
LA COUR & LYKKE

Sekretær:
Advokat Katja Paludan, Husen Advokater

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Direktør Niels Peter Fjeldsøe
Direktør, ingeniør Jørgen Hartmann
Advokat Simone Holmbo

Foreningsrevisor:
Revisor Marianne Starke