Frederiksberg Grundejerforening

Foreningen af udlejere af fast ejendom på Frederiksberg

Foreningen er stiftet i 1876 og har siden arbejdet for at fremme grundejernes interesser på Frederiksberg. Foreningen er for professionelle udlejere af lejligheder og ejendomme.

Vi varetager grundejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten, staten og de kommunale myndigheder. Foreningen er især optaget af love, som berører grundejernes interesser og  yder bistand til medlemmerne vedrørende deres  rettigheder såvel retlige som tekniske.

Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.